اعضا

Groups

No groups, Create new

Forum Topics

Newsfeed

 • ایران آسیفا :
  آسیفا ایران:
  اعضای محترم لطفآ جهت پرداخت حق عضویت سال 97 اقدام نمایید.
  مبلغ تمدید عضویت ساليانه 100 هزار تومان و برای دانشجویان 50 هزار تومان و مبلغ ورودیه براى اعضاى جديد غیر از مبالغ فوق 120 هزار تومان می باشد.
  شماره کارت ٦٢٢١٠٦١٢١٣٤٨٧١٧٨ بانک پارسیان حساب آسيفاايران به نام آقاي حسين مرادي زاده (خزانه دار آسيفا) مي باشد.
  @ASIFAIRAN
  Jun 13 
 • May 22
 • keshavbaghel joined our site!
  May 22 
 • May 19
 • احسان ملازاده به وب سایت ما پيوست !
  May 19 
 • May 14
 • محمدرضا علیمراد به وب سایت ما پيوست !
  May 14 
 • May 12
 • سهیل صادقی به وب سایت ما پيوست !
  May 12 
 • May 10
 • حمیدرضا قنبری به وب سایت ما پيوست !
  May 10 
 • May 9
 • فرقان پورباقری به وب سایت ما پيوست !
  May 9 
 • May 8
 • reza hematyar به وب سایت ما پيوست !
  May 8 
 • Apr 28
 • میرعلی حسینی اصلی ویرایش جزئیات پروفایل خود
  Apr 28 
 • فرهاد صفار به وب سایت ما پيوست !
  Apr 28 

Upcoming events

No events, Add new