{$postTitle} از{$name}وبلاگ

بدینوسیله به اطلاع جامعه انیمیشن ایران میرساند : در روز شنبه 11 شهریور به پیشنهاد هیئت مدیره خانه سینما جلسه ای با حضور هیئت رییسه و اعضای منتخب هیئت مدیره صنف کارگری انیمیشن ایران در محل خانه سینما جهت بررسی استعفای دونفر از اعضای اصلی و یک نفر از اعضای علی البدل هیئت مدیره تشکیل گردید. در این جلسه اعضای مستعفی علت این اقدام را اعتراض به صلاحیت خانم دکتر شکیب و گواهی صادر شده از سوی موسسه حرکت کلیدی بابت تایید فعالیت عملی و حرفه ای ایشان اعلام کردند .به پیشنهاد مدیر عامل خانه سینما تصمیم گرفته میشودکه مجددا صلاحیت خانم دکتر شکیب توسط هیئت رئیسه مجمع بررسی و اعلام رای شود. هیئت رئیسه ضمن تایید گواهی صادره از سوی موسسه حرکت کلیدی، با اختلاف یک رای بر خلاف نظر سابق خود، آنرا برای تایید صلاحیت ایشان کافی ندانست. موسسه حرکت کلیدی با افتخار ، مجددا بر گواهی صادر شده بابت بیش از شش سال همکاری سرکار خانم دکتر فاطمه شکیب با خود تاکید کرده و خواستار بررسی عدم کافی بودن این گواهی توسط برخی از اعضای هیئت رئیسه مجمع صنفی انیمیشن ایران می باشد . موسسه تخصصی انیمیشن حرکت کلیدی- سید علیرضا گلپایگانی و سیاوش زرین آبادی

بدون نظر

دیوار

شما برای نظر دادن باید وارد شوید

پست

به وسيله سیدعلیرضا گلپایگانی
اضافه شده Sep 5 '17

امتیاز

امتیاز شما
جمع: ({$ratesCount} rates)

بايگاني