{$postTitle} از{$name}وبلاگ


دوستان و همکاران جامعه انیمیشن ایران، در ابتدا تاسف عمیق خود را بابت اتفاقات نا مبارک اخیر که منجر به نگرانی و احیانا سرخوردگی اهالی انیمیشن و ایجاد مانع بر سر تشکیل صنف انیمیشن شده، اعلام و قلباً آرزو می کنم سیر حوادث صرف نظر از نتیجه عملی به دست آمده، منجر به  توسعه و پیشرفت انیمیش ایران و همدلی و همراهی بیشتر دوستان و همکاران شود. هنگامی که برای عضویت در هیئت رئیسه، کاندید و انتخاب شدم، هرگز فکر نمی کردم وارد چنین مسائلی شوم. با این همه، آن را به فال نیک گرفته و از خداوند توفیق رعایت انصاف و حق آرزو می کنم.
چنانچه همه میدانید در روز مجمع سرکار خانم دکتر شکیب به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه انیمیشن، کاندید عضویت در هیئت مدیره صنف شدند. هنگامی که یکی از اساتید دانشگاه در مورد امکان عضویت اساتید دانشکاه در صنف سوال کردند، همه اعضا من جمله اعضای هیئت موسس و هیئت رئیسه وبالاتراز همه، قاطبه اعضای مجمع به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری، یکپارچه و قاطعانه براین امکان تصریح کرده و آقای صادقی دفاع جانانه ای از حضور اساتید دانشگاه به دلیل ماهیت فنی وهنری و صنعتی شغل انیمیشن ایراد کردند که با موافقت و همراهی همه حضار مواجه شده و حتی رای گیری به صورت قیام و قعود انجام شد و همگی به اتفاق آن را تایید کردند. خانم شکیب با اصرار اعضای مجمع وارد روند انتخابات شدند و با رای بالایی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. چند روز بعد شکایتی مبنی بر عدم صلاحیت خانم شکیب از بابت عضویت در هیئت علمی دانشکاه توسط یکی از اعضای موسس صنف و یکی دیگر از اعضا به اداره کار فرستاده شد. همین اقدام به ظاهر قانونی روند تشکیل صنف را نزدیک یک سال است که به تعویق انداخته است. سرکار خانم شکیب به دلیل همان شبهه ای که قبل از انتخابات مطرح و با حمایت همه اعضای مجمع برطرف شده بود، بعد از انتخابات در معرض رد صلاحیت قرارگرفت. این اتفاق نه تنها ظلم به سرکار خانم شکیب، بلکه ظلم به رای دهندگان به ایشان وبالاترازهمه ظلم به مجمع صنفی است. در واقع همه دست اندرکاران آن انتخابات، خواسته یا ناخواسته، خانم شکیب و طرفداران ایشان را ناجوانمردانه وارد یک بازی دو سر باخت کردند. اگر ایشان رای نمی آورد، عده ای پز رواداری وبزرگمنشی سر می دادند و می گفتند ما راه را باز کردیم ولی رای نیاورد. و اگر رای می آورد، به بهانه هیئت علمی بودن، رای ایشان وطرفدارانشان را باطل می کردند. همین امر منجر به ایجاد حس سرخوردگی، فریبکاری و بازی داده شدن گردیده  و روح جمعی و فردی اعضا و فعالان جامعه انیمیش را جریحه دار کرده است. آیا بهتر نبود از حق به ظاهر قانونی شکایت، صرف نظر کرده و منافع جمع را بر منافع شخصی ترجیح داده و درراه تشکیل صنف نوپایمان که چشم امید چند صد جوان عاشق وعلاقمند به آن است، سنگ اندازی نمی کردیم؟ مصلحت سنجی که من ازآن دم می زنم همین ترجیح منافع جمعی بر منافع و اغراض فردی است، نه زیر پا گذاشتن قانون که هرگز با آن موافق نبوده ام. چرا آقای صادقی به عنوان مدیر عامل آسیفا و رئیس هیئت موسس و کسی که قاعدتاً باید بیشترین دغدغه را در زمینه تشکیل هر چه سریعتر و بی دردسرتر صنف داشته باشند به دیگرعضو  موسس شاکی که خود یار و همراه نزدیک ایشان است راهنمایی و توصیه نکردند که دست از شکایت بردارد و با همان منطقی که درمجمع از حضور اعضای هیئت علمی دفاع کردند، ایشان را موعظه و اندرز ندادند؟ چرا باسکوت و احتمالاً همراهی و همدلی خود، کاری کردند که بیش از ده ماه روند تشکیل صنف به تعویق افتاده و حقیقتاً آبروی جامعه  مظلوم انیمیشن در اداره کار و خانه سینما بر باد برود. رسیدگی به شکایت عضو موسس در هیئت رئیسه  بسیار غلط، کش دار و غیر مسئولانه مدیریت شده است. من شخصاً خود را به عنوان عضو هیئت رئیسه به دلیل کم کاری و پیگیری نکردن امور بی تقصیر نمی دانم. از طرفی درگیر مراحل پایانی پروژه پهلوانان بودم و از طرفی حقیقتاً فکرمی کردم با انتخاب اعضای هیئت مدیره، مسئولیت هیئت رئیسه به پایان رسیده و کار رسیدگی به صلاحیت اعضا توسط خود هیئت مدیره دنبال می گردد، شبیه کاری که در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان در مجلس توسط خود نمایندگان صورت می گیرد. با این همه، از همه اعضای جامعه انیمیش بابت این قصور و کوتاهی عذر خواهی می کنم. من بیشترین مسئولیت در زمینه مدیریت غلط رسیدگی به شکایت یکی از اعضای موسس را متوجه رئیس هیئت رئیسه و کسی که همه نامه نگاری ها وتماس های حضوری و غیر حضوری با اداره کار را برقرار کرده می دانم. ایشان با اقدامات انفرادی و تکروانه و بدون کوچکترین مشورت با دیگر اعضای هیئت رئیسه، امر رسیدگی به شکایت را در مسیر غلطی پیش برده و به نتایج نامطلوبی رساندند.

به اعتراف اعضای هیئت رئیسه، هیچ کدام از آنها در جریان روند رسیدگی به شکایت نبوده اند وتنها جناب نکویی آن هم به دلیل پی گیری شخصی درجریان بخشی از اقدامات رئیس هیئت رئیسه قرار گرفته اند. معتقدم اگر در همان ابتدا ایشان با اطلاع رسانی مناسب همه اعضا را در جریان امور قرار می دادند، امید به حل مسالمت آمیز این مشکل با تشکیل جلسه و استماع سخنان شاکی ومتشاکی خیلی بیشتر می شد. ارتباط برقرار کردن با اعضا  صرفا جهت امضای نامه هایی که ایشان شخصاً و بدون مشورت انشا و املا می کردند، آن هم توسط منشی آسیفا و نه خود ایشان، کار را به آنجا کشاند که یک نامه مهم و تعیین کننده به دلیل سوء تفاهم پیش آمده ناشی از همین عدم اطلاع رسانی و شفافیت، مطلقا بدون اذن و آگاهی من تهیه و با امضایی که متعلق به من نمی باشد به اداره کار ارسال گردید. در مورد شکایت مطرح شده چند نکته قابل ملاحظه است. در اساسنامه فعلی بر خلاف ادعای بسیاری از دوستان، اشاره ای به سوابق تولیدی افراد نشده و تنها داشتن سابقه حرفه ای لحاظ شده است. به نظر من و بسیاری از فعالان حوزه انیمیشن، فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط، جزو فعالیت های حرفه ای شغل انیمیشن قلمداد می گردد. حال اگر این نکته در اساسنامه به صراحت و روشنی نیامده، لازم است هر چه زودتر این نقیصه برطرف گردد. اصرار بر دارا بودن سابقه تولیدی بر خلاف اساسنامه و وادار کردن خانم شکیب به اثبات این امر، بسیار شبهه برانگیز است. علاوه بر این سرکار خانم شکیب جزو چهره های دانشگاهی هستند که دارای سوابق کار حرفه ای و عملی نیز می باشند. بخشی از این سابقه شامل نویسندگی فیلمنامه را خود ایشان ارائه کرده اند و بخشی از آن را که شامل مشاوره فیلمنامه و طراحی و نظارت بر روش تولید می باشد را شرکت حرکت کلیدی گواهی کرده است. لازم به ذکر است خانم شکیب در استخدام شرکت حرکت کلیدی نبوده و قرارداد کاری بین ایشان و شرکت منعقد نمی باشد. همین امر و نیز اصرار ایشان بر هویت دانشگاهی و علمی، مانع از ارائه زودتر این گواهی شده است. قابل کتمان نیست که هویت و وجهه دانشگاهی خانم شکیب بسیار برجسته و درخشان بوده و همین امر وجهه حرفه ای و عملی ایشان را تحت الشعاع قرار داده است. باید یادآوری کنم که اداره کار صلاحیت خانم شکیب را بر اساس گواهی صادره از شرکت حرکت کلیدی تایید نکرده است، بلکه این گواهی و همچنین استشهاد جمع زیادی از فعالان حوزه انیمیشن مبنی بر محرز بودن سابقه فعالیت حرفه ای ایشان را برای بررسی و تصمیم گیری به هیئت رئیسه ارجاع دادند. هیئت رئیسه هم پس از بحث و بررسی، طی نامه ای رسمی با امضای بدون قید و شرط سه نفر و امضای مشروط یک نفر دیگر از اعضا و در مجموع با اکثریت آرا صلاحیت ایشان را تایید کردند. استعفای سه نفر از منتخبین مجمع، منجر به دخالت هیئت مدیره خانه سینما و اتفاقات بعدی گردید که همه از آن اطلاع دارید. 
همه دوستان و خودم را به رعایت انصاف و رواداری توصیه کرده و همدلانه درخواست می کنم اگر منافع شخصی را فدای منافع جمع نمی کنیم، حداقل منافع جمع را قربانی مطامع و منافع و اغراض شخصی نکنیم.
16 شهریور
سیاوش زرین آبادی

بدون نظر

دیوار

شما برای نظر دادن باید وارد شوید

پست

به وسيله سیدعلیرضا گلپایگانی
اضافه شده Sep 7 '17

مرور بر اساس کلمات کلیدی

امتیاز

امتیاز شما
جمع: ({$ratesCount} rates)

بايگاني