وبلاگ هاي کاربر

نتایج جستجو برای برچسب :"{$tag}"
مدیر سایت
آسیفاایران:
اعضای محترم جهت ثبت نام بیمه تکمیلی با همراه داشتن مدارک زیر تا تاریخ 95/3/12 به دفتر آسیفا (خانه هنرمندان) مراجعه نمایید.
1- فرم پرشده بیمه
2- اصل فیش واریزی مبلغ 1/000/000 ریال برای بیمه شده اصلی و مبلغ 1/800/000 ریال برای افراد تحت تکفل
3- اصل فیش واریزی مبلغ 300/000 ریال برای بیمه شده اصلی برای بیمه عمر و حادثه
4- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی


  شماره حساب 3292106955 بانک ملت به نام خانه سینما