وبلاگ هاي کاربر

نتایج جستجو برای برچسب :"{$tag}"
جلسه مجمع عمومی عادی آسیفا ایران با دستور جلسه بررسی برخی مفاد اساسنامه و انتخابات هیئت .مدیره و بازرس در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ ساعت ۱۷ در خانه سینما برگزارنشد .آخرین انتخابات آسیفا بیش از دو سال پیش باید برگزار میشد  ولی به دلیل فراهم کردن مقدمات انتخابات صنف انیمیشن تهران هیئت مدیره وقت آسیفا  درخواست تمدید  چند ماهه عضویت اعضای هیئت مدیره در پست خودشان را  کرد  این تمدید بیش از دو سال  طول کشید و انتظار  میرفت با تشکیل صنف انیمیشن در سال گذشته انتخاباتی صورت بگیرد اما اینگونه نشد .اینک که فراخوانی برای انتخاب هیئت مدیره جدید  داده شده باز به دلیل  درخوااست خانه سینما و همزمانی با ایام انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد. امیدواریم هر چه زودتر با تشکیل مجمع عمومی و با حضور پر شور اعضای متعهد انیمیشن ایران با انتخاب افراد متعهد به منافع جمعی انیمیشن  آینده بهتری برای خانواده انیمیشن ایارن بوجود بیاوریم .