{$name}وبلاگ

شرکت حرکت کلیدی در 10 بخش کاندید جایزه شددر سومین دوره جشنواره تولیدات تلویزیونی در بخش انیمیشن تولیدات شرکت حرکت کلیدی در 10 بخش کاندید جایزه شده است :1-در رشته بهترین کارگردانی مجموعه و سریال ، سیاوش زرین آبادی برای پهلوانان 22-در رشته بهترین کارگردانی اثر بلند و نیمه بلند ، علیرضا گلپایگانی و بهنام دلداده را برای آقای مهربان،3-برای رشته بهترین اثر بلند، نیمه بلند، علیرضا گپایگانی برای پهلوانان2، سیاوش زرین آبادی برای آقای مهربان 4- در بخش بهترین کارگردانی میان برنامه پویانمایی ، علی درخشی برای گزارش های اوتی 5-رشته بهترین طراحی شخصیت در آثار بلند، نیمه بلند، مجموعه و سریال محمد خیراندیش، سعید غنی زاده، مریم صفایی و حسن تبریزی برای آقای مهربان 6-در رشته بهترین طراح فضا در آثار بلند، نیمه بلند، مجموعه و سریال مهرداد ایسوندی و مهدی موحد برای آقای مهربان، و حسین صافی برای پهلوانان 27-در بخش بهترین انیمیت :مهدی محمدیان نامقی برای آقای مهربان8-داوران بخش پویانمایی سومین جشنواره جام جم برای دریافت بهترین صداسازی و صداگذاری در آثار بلند، نیمه بلند، مجموعه و سریال هم آرش قاسمی را برای آقای مهربان و پهلوانان2 9-همچنین برای رشته بهترین فیلمنامه بلند، نیمه بلند، مجموعه و سریال هم سیاوش زرین آبادی برای آقای مهربان و پهلوانان 2 10- در رشته بهترین دستاورد فنی و هنری در آثار بلند، نیمه بلند، مجموعه و سریال علیرضا گلپایگانی، مهدی محمدیان نامقی برای آقای مهرباننامزد دریافت جایزه شده‌اند
Jan 12 '14