{$name}وبلاگ


آسیفاایران:
اعضای محترم جهت ثبت نام بیمه تکمیلی با همراه داشتن مدارک زیر تا تاریخ 95/3/12 به دفتر آسیفا (خانه هننرمندان) مراجعه نمایید.
1- فرم پرشده بیمه
2- اصل فیش واریزی مبلغ 1/000/000 ریال برای فرد اصلی و مبلغ 1/800/000 ریال برای بیمه شده تحت تکفل به شماره حساب 3292106955 بانک ملت به نام خانه سینما
3- اصل فیش واریزی مبلغ 300/000 ریال برای بیمه شده اصلی برای بیمه عمر و حادثه
4- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه فرد اصلیMay 24 '16

بايگاني