خاطره علیرضا گلپایگانی از مرحوم استاد سماکار

خاطره ای از راه اندازی کارگاه ساخت عروسک مفصلی توسطاستاد مهی سماکار در دانشکده سینما تاتر دانشگاه هنر - سال 78

دیوار

شما برای نظر دادن باید وارد شوید
بدون نظر

ویدیو

توسط سیدعلیرضا گلپایگانی
اضافه شده Jan 23 '17

ویدیو های سایر کاربران

امتیاز

امتیاز شما
جمع: ({$ratesCount} rates)

مرور بر اساس کلمات کلیدی